Logo 1001 revistes
Assemblea TintinCat 2010

Aquest any l'assemblea de socis tenia dos punts importants en l'ordre del dia a part dels habituals: l'explicació de l'acord amb Moulinsart S.A. i la votació del canvi de nom de l'associació a conseqüència de l'esmentat acord. Aquest fet va provocar una gran afluència d'assistents a l'acte, un total de 50 socis amb dret a vot més acompanyants.

Un cop repassats i aprovats la memòria i l'estat de comptes de l'exercici anterior, es va comunicar als assistents la celebració de la propera trobada tintinaire a Manacor a finals d'octubre d'enguany.

Seguidament es va presentar l'acord estàndard que Moulinsart S.A. té amb les associacions i que la nostra associació ha hagut d'acceptar juntament amb una indemnització per la reproducció no autoritzada d'imatges de l'obra d'Hergé en les revistes i la pàgina web.

I finalment va arribar el moment més esperat, on els socis assistents van decidir el nou nom de l'associació a partir de les dues propostes finalistes, amb els següents resultats:

· 1001 - Associació catalana de tintinaires --> 26 vots
· Molins de Dalt - Associació catalana de tintinaires --> 24 vots
· En blanc --> 1 vot

D'aquesta manera es tanca l'etapa de TintinCat i comença la de 1001, un canvi de nom però no de l'esperit inicial de l'associació de gaudir i divulgar l'obra d'Hergé sense ànim de lucre, fet que sembla que alguna empresa belga no acaba de comprendre.


Fotografies de l'assemblea:

Vista general dels socis assistents
Els ponents a la taula de l'assemblea
Socis fent cua per la votació del canvi de nom
Més socis fent la cua de la votació
La mà innocent que tria la butllleta del concurs
El president felicita al guanyador del concurs
Un Tintín astronauta presidia l'assemblea