Formulari d’alta de soci

Formulari d’alta de soci

  Nom: (*)

  Cognoms [podeu posar la ‘i’ entre els cognoms]: (*)

  NIF (DNI + lletra): (*)

  Adreça postal: (*)

  Codi postal: (*)

  Població: (*)

  Adreça electrònica: (*)

  Telefon mòbil: (*)

  Telefon fix:

  Data de naixement (dd/mm/aaaa): (*)

  Lloc de naixement:

  Professió:

  Personatge de Tintín preferit (apareixerà al carnet): (*)

  Nom de l'entitat bancària: (*)

  Número de compte bancari: (*)

  Voleu afegir cap comentari o pregunta?:

  (*) camps necessaris