Revista número 33

CONTINGUT:

 -EDITORIAL

-CALAIX DE SASTRE

-FOTOGRAFIÀ TINTÍN EL IETI? per Pere Gonzàlez Esquerdo

-EL MESTRE HA MORT, per Joan Manuel Soldevilla

-ELS OCELLS DE TINTÍN, per Andrés Valverde

-FROMAGE TINTIN, per David Baker, Xifort

-ENTREVISTA A JOAN CARRERAS, per Pau Vinyes

-EL WEB, per Xavi Arnau

-DIPLODOC I MEGATERI, per Jacint Guillem

-TBO I LA CREATIVITAT D’HERGÉ, per Manuel Camps

-EL RENEC DEL CAPITÀ, per Miquel Puig